Kerkdiensten
Datum:
05-06-2022 10:00
Locatie:
Kaatsveld
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Pinksteren
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Koster:
Sita Veninga en Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
Crescendo
Hijum
Lector:
Aniek Hansma
1e collecte:
KIA Zending Zuid-Afrika
2e collecte:
Kerk