Kerkdiensten
Datum:
29-05-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
pastor mw. C. Tigchelaar, Wommels
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Dethmer Boels
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Sjoerd Bakker
1e collecte:
PKN JOP diaconaat voor jongeren
2e collecte:
Kerk