Kerkdiensten
Datum:
26-05-2022 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. H. Engelsma, Wijnjewoude
Aanduiding:
Hemelvaartsdag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Aukje Brouwer
Diakenen:
Berber Bergsma
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Sita Veninga
Lector:
Wout de Vries
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk