Kerkdiensten
Datum:
06-02-2022 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Aukje Brouwer
Ouderlingen:
Ernst Jonker
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Joost Zoethout
Lector:
Ciska Vos
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
Oeganda
2e collecte:
Kerk