Kerkdiensten
Datum:
30-01-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Ouderlingen:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Diakenen:
Henk v.d. Wal
Jan Keuning
Peter Roerdink
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
Wout de Vries en Hille de Haan
Lector:
Nelleke van Wessel
1e collecte:
PKN Jong Protestant
2e collecte:
Kerk