Kerkdiensten
Datum:
16-01-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. H. le Cointre, Leeuwarden
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Sita Veninga
Muzikale medewerking:
Jelte v.d. Meulen en Cees Buisman
Lector:
Leny de Vries
1e collecte:
PKN Ondersteuning Gemeenten
2e collecte:
Kerk