Kerkdiensten
Datum:
27-10-2021 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
ds. mevr. J.J. van Dijken, Hallum
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Aukje Brouwer
Diaken van dienst:
Jan Keuning
1e collecte:
Wilde Ganzen