Kerkdiensten
Datum:
19-12-2021 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. C.P. Koole, Schoonhoven
Aanduiding:
4e Adventszondag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Anna Beetstra
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk