Kerkdiensten
Datum:
12-12-2021 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
3e Adventszondag
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Henk van der Wal
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Emma Overeem
1e collecte:
KIA Binnenlands diaconaat
2e collecte:
Kerk
Tevens Doopdienst