Kerkdiensten
Datum:
28-11-2021 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
pastor H. Giliam, Pingjum
Aanduiding:
Fryske tsjinst
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Koster:
Fred Mijnheer en Peter Roerdink
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Moldavie
2e collecte:
Kerk
1e Adventszondag