Kerkdiensten
Datum:
17-10-2021 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
pastor B. van Brug, Heerenveen
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol en Peter Roerdink
Lector:
Trienke Sikkes
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Kameroen
2e collecte:
Kerk