Kerkdiensten
Datum:
10-10-2021 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. D. de Jong, Voorthuizen
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Piet Smidt
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk