Kerkdiensten
Datum:
03-10-2021 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. U. Tjallingii, Easterbierum
Aanduiding:
Israëlzondag
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Aukje Brouwer
Diaken van dienst:
Henk van der Wal
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Sita Veninga
Muzikale medewerking:
Cees Buisman
Jelte v.d. Meulen
Titia de Haan
Lector:
Sytse Brouwer
1e collecte:
PKN Kerk&Israel
2e collecte:
Kerk