Kerkdiensten
Datum:
22-08-2021 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. M.E.G. de Zeeuw, Koudum
Aanduiding:
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Gryt van Beem
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Nick van Dijk
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Sita Veninga en Joost Zoethout
Lector:
Greta Beetstra
1e collecte:
Commissie Eredienst
2e collecte:
Kerk