Kerkdiensten
Datum:
15-08-2021 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. A. Wiebenga, Sneek
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Luuk Blaakmeer
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Arma Regeling en Jan Keuning
Lector:
Bert Fennema
1e collecte:
KIA Zending Pakistan
2e collecte:
Kerk