Kerkdiensten
Datum:
08-08-2021 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. mevr. R.B. Nijendijk-Cnossen Midlum
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Luuk Blaakmeer
Koster:
Arma Regeling en Jan Wierstra
Lector:
Ciska Vos
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk