Kerkdiensten
Datum:
13-06-2021 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. H. Vlasman, Readtsjerk
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling en Sita Veninga
Muzikale medewerking:
Wout de Vries en Hille de Haan
Lector:
Otto Overeem
1e collecte:
Zending
2e collecte:
Kerk