Kerkdiensten
Datum:
25-04-2021 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
Sigrid IJkema
Taco Jan Osinga
Lector:
Emma Overeem
1e collecte:
KIA Binnenlands diaconaat
2e collecte:
Kerk