Kerkdiensten
Datum:
21-03-2021 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Ouderlingen:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Beamerist:
Luuk Blaakmeer
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
Duo Jelte en Cees
Lector:
Nelleke van Wessel
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Indonesie
2e collecte:
Kerk