Kerkdiensten
Datum:
14-03-2021 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. H.D. van Zessen
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Henk van der Wal
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Arma Regeling
Muzikale medewerking:
Trienke Sikkes en Piet Smidt
Lector:
Piet Smidt
1e collecte:
KIA Binnenlands diaconaat
2e collecte:
Kerk