Kerkdiensten
Datum:
14-02-2021 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
pastor B. van Brug, Heerenveen
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Henk van der Wal
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Greta Beetstra
1e collecte:
KIA Noodhulp Ethiopie
2e collecte:
Kerk