Kerkdiensten
Datum:
07-02-2021 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn
Aanduiding:
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Aukje Brouwer
Ouderlingen:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Jitty Dijkhuis
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Ciska Vos
1e collecte:
KIA Werelddiakonaat
2e collecte:
Kerk