Kerkdiensten
Datum:
31-01-2021 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. C. Kremer-Elzinga, Zuiderwoude
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Hille de Haan
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk