Kerkdiensten
Datum:
24-01-2021 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem, Stiens
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Otto Overeem
1e collecte:
PKN Missionair werk
2e collecte:
Kerk