Kerkdiensten
Datum:
17-01-2021 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. H. Vlasman, Readtsjerk
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Koster:
Jan van Zwol
1e collecte:
PKN Ondersteuning Gemeenten
2e collecte:
Kerk