Kerkdiensten
Datum:
30-09-2020 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
mw. T. de Vries
Aanduiding:
Diaken van dienst:
Aukje Westra
1e collecte:
Wilde Ganzen