Kerkdiensten
Datum:
26-02-2020 15:30
Locatie:
Skilhiem
Voorganger:
mw. ds. R. van Zessen, Loppersum
Aanduiding:
Diaken van dienst:
Aukje Westra
1e collecte:
Wilde Ganzen