Kerkdiensten
Datum:
20-12-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. C. Boomsma
Aanduiding:
4de advent
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Jitty Dijkhuis
Diakenen:
Klaas Tigchelaar
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling en Jan van Zwol en Sieta Veninga
Muzikale medewerking:
Cees Buisman
Jelte van der Meulen
Lector:
Hannah Osinga
1e collecte:
PKN Miss
2e collecte:
Kerk
Tot 19 januari 2021 zullen er geen personen aanwezig zijn met uitzondering van de voorganger, kerkenraad, zangers en lector.