Kerkdiensten
Datum:
13-12-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. K. Kwint
Aanduiding:
3e Advent
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling en Jan van Zwol en Sieta Veninga
Muzikale medewerking:
Trienke Sikkes en Piet Smidt
Lector:
Wilmer Haijma
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk