Kerkdiensten
Datum:
06-12-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. R. Wind, Franeker
Aanduiding:
2e Advent
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Gert Jan Zuidema
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Klaas Tigchelaar
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Arma Regeling
Jan van Zwol en Sieta Veninga
Lector:
Emma Overeem
1e collecte:
KIA Kind in de knel
2e collecte:
Evangelisatie commissie