Kerkdiensten
Datum:
29-11-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. E.P. van der Veen,
Aanduiding:
1e Advent
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Jitty Rauwerda
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling
Jan van Zwol
Sita Veninga
Lector:
Anna Beetstra
1e collecte:
KIA Kind in de knel
2e collecte:
Kerk