Kerkdiensten
Datum:
22-11-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. H. Post en mw. Tine de Vries
Aanduiding:
Memoriazondag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Arma Regeling
Jan van Zwol
Sita Veninga
Lector:
Wilmer Haijma
1e collecte:
PKN Pastoraat
2e collecte:
Kerk
Laatstse zondag kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag