Kerkdiensten
Datum:
15-11-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. A. Buizer-Tchiengang, Warten
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling
Jan van Zwol
Sita Veninga
Lector:
Jelly Sloot
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk