Kerkdiensten
Datum:
08-11-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Oogstdienst
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Jitty Rauwerda
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Arma Regeling
Jan van Zwol
Sita Veninga
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
PKN Jop
2e collecte:
Kerk
Doopdienst en actie Voedselbank