Kerkdiensten
Datum:
01-11-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. van de Boogaard, Hallum
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Koster:
Arma Regeling en Jan van Zwol
Lector:
Sjoerd Bakker
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk