Kerkdiensten
Datum:
25-10-2020 11:00
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Bevestiging Ambtsdragers
Ouderling van dienst:
Gert Jan Zuidema
Diaken van dienst:
Jitty Rauwerda
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Arma Regeling en Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
Han Giesing
Lector:
Otto Overeem
1e collecte:
NBG
2e collecte:
Kerk
Medewerking: 2 zangers uit de gemeente