Kerkdiensten
Datum:
18-10-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. D.A.J. Scholtens, Stiens
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Arma Regeling en Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
Take Beukema
Lector:
Roelie Groenewoud
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk
Medewerking: 2 zangers uit de gemeente