Kerkdiensten
Datum:
11-10-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
Pastor Peter Vermaat, Slappeterp
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Peter Roerdink
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Arma Regeling en Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
Han Giesing
Lector:
Hille de Haan
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk
Medewerking: 2 zangers uit de gemeente