Kerkdiensten
Datum:
27-09-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. T. de Vries en mw.ds. H.D. van Zessen
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Janny Walsweer
1e collecte:
PKN Vredeswerk
2e collecte:
Kerk
Startzondag