Kerkdiensten
Datum:
23-08-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. S. de Jong
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Diaken van dienst:
Jitty Rauwerda
Diakenen:
Aukje Westra.
Beamerist:
Taco Jan Osinga
1e collecte:
Commissie Eredienst
2e collecte:
Kerk