Kerkdiensten
Datum:
16-08-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. E.P. van der Veen, Oldemarkt
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk