Kerkdiensten
Datum:
09-08-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. J.W. van Dijken
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Martin Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Henk v.d. Wal
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk