Kerkdiensten
Datum:
02-08-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. U. Tjallingii, Easterbierum
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Roel Rauwerda
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk