Kerkdiensten
Datum:
12-04-2020 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. T. van der Linden, Harlingen
Aanduiding:
Pasen
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Aukje Brouwer
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Beamerist:
Cees Vos
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Aukje Brouwer
1e collecte:
KIA Kind in de knel
2e collecte:
Zending
Pasen