Kerkdiensten
Datum:
12-04-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. D.A.J. Scholtens, Stiens
Aanduiding:
Pasen
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Jitty Rauwerda
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Anna Beetstra
1e collecte:
KIA Kind in de knel
2e collecte:
Zending
Pasen