Kerkdiensten
Datum:
09-04-2020 19:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J.D.TH. Wassenaar, Hellendoorn.
Aanduiding:
Witte Donderdag, Heilig Avondmaal
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Hille de Haan
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Jitty Rauwerda
Klaas Tigchelaar
Roel Rauwerda
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Hille de Haan
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk
Witte donderdag, Heilig avondmaal