Kerkdiensten
Datum:
29-03-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. van Olffen, Menaldum
Aanduiding:
Doopdienst
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Arma Regeling
Lector:
Sytse Brouwer
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk
DEZE DIENST IS AFGELAST.