Kerkdiensten
Datum:
01-03-2020 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. L.W. Nijendijk, Midlum
Aanduiding:
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Aukje Brouwer
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Luuk Blaakmeer
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Joost Zoethout
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk