Kerkdiensten
Datum:
23-02-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. W.J. Keuning, Mantgum
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Leny de Vries
Ouderlingen:
Martha de Boer
Diaken van dienst:
Klaas Tigchelaar
Diakenen:
Roel Rauwerda
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Lieuwe Lousma en Jan Wierstra
Lector:
Trienke Sikkes
1e collecte:
KIA Diaconaat
2e collecte:
Kerk