Kerkdiensten
Datum:
16-02-2020 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. C. Boomsma
Aanduiding:
Zendingszondag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Peter Roerdink
Diakenen:
Anne Pietersma - hulpdiaken
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Lector:
Zendingscommissie
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk
Zendingszondag